Obvestila

‼️POZOR‼️
Obvestilo za vse prebivalce Občine Cerknica‼️‼️
Splošna nevarnost poplav. Ljudi prosimo, da se ne zadržujete v neposredni bližini Cerkniščice in drugih vodotokov. Vodotoki so zelo močni in nevarni. Ob neprevidnosti obstaja velika nevarnost zdrsa in utopitve‼️‼️
 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje morebitnih javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje napotke, omejitve in prepovedi:

  • prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kresa,
  • če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. peskom, kamni, opeko ali kovino),
  • kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe,
  • ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižigati oziroma je treba kurjenje prekiniti,
  • pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les,
  • prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke,
  • po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. peskom ali zemljo),
  • na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci,
  • če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.


Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih (npr. Pravilnik o varstvu gozdov). Prav tako lahko tudi občine s svojimi predpisi določijo dodatne pogoje, omejitve in prepovedi kurjenja, tudi kurjenja kresov v naravnem okolju, ali/ter omejitve in prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja (npr. bivalno okolje). Dodatne omejitve in prepovedi lahko veljajo za določena posebej zavarovana območja. Zato se je treba pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja prepričati, kakšne so morebitne omejitve in prepovedi na konkretnem območju, kjer nameravate kuriti kres.


Spoštovati je treba tudi ukrepe Vlade Republike Slovenije in NIJZ v zvezi z omejevanjem širjenja epidemije covida-19.

V nekaterih predelih Slovenije se že izvaja obrezovanje drevja, odstranjevanje grmičevja in čiščenje pašnih površin. Občasno pa ogenj uide izpod nadzora in se razširi v okolico. Poročajo tudi že o prvih poškodbah oseb, v sosedstvu pa celo o dveh smrtnih žrtvah. Temu posledično že prihaja do alarmiranja gasilskih enot in raznih neljubih dogodkov.

Glede na navedeno opozarjamo državljane, da so pri kurjenju lesnih in travnatih odpadkov previdni. Pri kurjenju v naravnem okolju se uredi kurišče tako, da je obdano z negorljivim materialom in da je  območje v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba očiščeno vseh gorljivih snovi. Pomembno je da se nadzoruje kurišče ves čas kurjenja s strani polnoletne osebe in po končanem kurjenju ogenj popolnoma pogasi. Ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h ali ob sunkih vetra močnejših od 40 km/h se ne sme pričeti s kurjenjem oziroma se mora s kurjenjem takoj prenehati. Prepovedano je požiganje površin in kurjenje drugih odpadkov.

Glede režima kurjenja v naravi upoštevajte tudi navodila in predpise lokalnih skupnosti. Če pa slučajno pride do širitve ali prenosa ognja ali poškodb oseb čimprej pokličite na telefonsko številko 112 in jih seznanite z podatki o natančni lokaciji in obsegu požara. V primeru najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev v naravi le teh ne premikajte ali mečite na ogenj in o najdbi obvestite na telefonsko številko 112 ali 113. Možno je posredovanje lokacije požara ali najde NUS tudi s pomočjo GPS koordinat.

Vir: GZS

 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Svoj del dohodnine lahko namenite tudi PGD Cerknica. Kliknite za predpripravljen obrazec.

Obrazec lahko izpolnite tudi preko sistema eDavki ali eDonacije.

Za vaš del se vam v naprej lepo zahvaljujemo.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s 4. majem 2020


R A Z G L A Š A


prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca
2020 na območju celotne države.

Župan občine Cerknica je sprejel sklep, ki do nadaljnjega občanom prepoveduje kurjenje na prostem in uporabo odprtega ognja. Ukrep je sprejet z namenom zaščite gasilcev pred nepotrebnim tveganjem okužb in z namenom, da bodo operativni gasilci pripravljeni za morebitno posredovanje kot pomoč pri zajezitvi širjenja epidemije Covid - 19.

 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica vabi vse članice in člane na redni letni Občni zbor, ki bo potekal v soboto 25. januara 2020 ob 18.30 v dvorani gasilskega doma.

 

Občni zbor 2019

 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Svoj del dohodnine lahko namenite tudi PGD Cerknica. Kliknite za predpripravljen obrazec.

Obrazec lahko izpolnite tudi preko sistema eDavki.

Za vaš del se vam v naprej lepo zahvaljujemo.

Z NIJZ sporočajo, da so rezultati analiz mivke, odvzete v Vrtcu Martina Krpana v Cerknici, ter rezultati analiz vzorcev solat v Cerknici in Begunjah, pokazali, da so tako mivka kot vrtnine in sadje, ki niso vidno onesnaženi, varni za uporabo. S sajami onesnažene pridelke pa zavrzite, če jih še niste. 

Podrobnejšo obrazložitev rezultatov si lahko preberete na povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sporocilo_cerknica.pdf

 

Ljubljana, 24. 6. 2019

Po požaru v podjetju Fragmat v Podskrajniku pri Cerknici v četrtek  13. 6. 2019, so se sinoči končala dela z odstranjevanjem požarne vode, ki se je po požaru v nabrala v kanalu za meteorne vode.  Civilna zaščita je ta konec tedna  požarno vodo izčrpala iz kanala. V prihodnjih dneh bo sledilo  čiščenje sedimentov v kanalu.

Prav tako se je potrdilo, da pitna voda na zajetju Rak Rak (za Hotel Rakov Škocjan), črpališču RŠ 3/94 (CŠOD Rakov Škocjan) in zajetju Malni ni ogrožena. Vsi rezultati meritev pri virih pitne vode, ki jih Agencija RS za okolje (ARSO) dnevno izvaja na več merilnih mestih, niso pokazali prisotnosti onesnaževal.  Kljub temu se monitoring ARSO nadaljuje.  

Vir: Služba za odnose z javnostmi, Ministrstvo za okolje in prostor