Datum: 17.5.2021

Ob 8:50 so se v občini Cerknica, zaradi pričakovanega razlivanja vodotoka Cerkniščica, pričele aktivnosti v zvezi s poplavami in aktivacija Občinskega Štaba CZ Cerknica. Ob 11:27 je bila prožena sirena za splošno nevarnost. Komunala Cerknica sanira jaške pri VDC Cerknica in postavlja zapore za tri poplavljene ceste (Gerbičeva ulica, Cesta na Jezero in Cesta v Dolenjo vas). Sodelovalo je 61 gasilcev iz osmih gasilskih enot (dve enoti se nista odzvali) na desetih različnih lokacijah. Gasilci so postavljali protipoplavno zaščito, tesnili komunalne jaške in črpali vodo pri šestih stanovanjskih objektih, enemu večstanovanjskem obljektu s pripadajočimi garažami, eni žagi in na črpališču vode na Komunali Cerknica.