Ostanke s pogorišča, ki so prileteli na vaša zemljišča, pospravite v plastične vreče in jih pripeljite v zbirni center komunale Cerknica. Uporabite zaščitne rokavice.