Zaradi požara v tovarni in skladišču izolacijskega materiala Fragmat v Podskrajniku Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kmetovalcem svetuje, da si rezultatov analiz na onesnaženem območju: 

  • krave molznice in drobnico, namenjene za proizvodnjo mleka, ne pasejo oziroma jih ne krmijo s krmo, ki je pridobljena na pašnikih, ki so so bili pokošeni po požaru (do vključno 14. junija)
  • da krave molznice in drobnico, namenjene za proizvodnjo mleka, krmi s krmo, pridobljeno pred požarom oziroma izven območij doma. 

Rezultate analiz pričakujejmo v drugi polovici prihodnjega tedna. UVHVVR bo o rezultatih takoj obvestila javnost. 

Območje dima, kot ga je določila na podlagi prejetih informacij UVHVVR, lahko vidite na zgornji sliki.