Po tiskovni konferenci, na kateri so bili prisotni Matjaž Knap, poveljnik CZ Cerknica, Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba CZ, Zdravko Kovač, komandir PP Cerknica, Blaž Kranjc, vodja intervencije, Marko Rupar, župan občine Cerknica, Jernej Drofenik, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Tamara Čehovin, UVHVVR, območni urad UO Postojna, Pavel Pollak, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Janja Turšič, Agencija RS za okolje, Anton Kranjc, direktor komunale Cerknica, vam sporočamo nekaj skupnih ugotovitev:

  • trenutno še ne moremo podati uradnih rezultatov o prisotnosti škodljivih snovi v zraku, vodah in tleh (spremljajte ARSO, NIJZ, ELME),
  • pristojne institucije že opravljajo analize, ki se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih dneh,
  • večina prašnih delcev v zraku se je najverjetneje že posedla, vendar zadrževanje na prostem še vedno ni priporočljivo,
  • svetujemo uporabo priporočil Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v zvezi z krmljenjem živine, skrbi za živali in uporabi izdelkov z vrta ter navodil za rejce krav molznic in drobnice
  • svetujemo uporabo priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob požaru,
  • sanacija pogorišča bo predvidoma potekala šele po 24. 6. 2019 ob zaključku šolskega leta in ob boljših vremenskih pogojih
  • prekuhavanje pitne vode je potrebno do preklica (spremljajte JPK Cerknica).