‼️POZOR‼️
Obvestilo za vse prebivalce Občine Cerknica‼️‼️
Splošna nevarnost poplav. Ljudi prosimo, da se ne zadržujete v neposredni bližini Cerkniščice in drugih vodotokov. Vodotoki so zelo močni in nevarni. Ob neprevidnosti obstaja velika nevarnost zdrsa in utopitve‼️‼️